مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حمل حدود 250000 تن خاک برگشتی از کارخانه آسفالت شهید 1391/02/03 1391/02/20
خرید گراویه و تحویل در کارگاه 1391/02/03 1391/02/20
واگذاری حمل مصالح سنگی از کارخانه آسفالت 1391/02/03 1391/02/20
خرید بیس تحویل در پروژه های سطح شهر 1391/02/03 1391/02/20
حمل مصالح سنگی از کارخانه آسفالت 1390/02/31 1390/03/17
خرید آسفالت 1390/02/31 1390/03/17
خرید مخلوط 1390/02/31 1390/03/17
خرید گراویه 1390/02/31 1390/03/17
واگذاری حمل حدود 800.000 تن آسفالت به سطح شهر 1390/02/31 1390/03/17
خرید مصالح قلوه سنگ 1390/02/31 1390/03/17
صفحه 108 از 112