مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای طبخ غذا در کارخانه 1392/08/08 1392/08/19
واگذاری حمل 5000 تن قیر از پالایشگاه 1392/08/08 1392/08/19
واگذاری حمل 150/000 تن آسفالت از کارخانه 1392/08/08 1392/08/19
واگذاری اجرای عملیات خاکی راهسازی 1392/08/08 1392/08/19
واگذاری عملیات خاکی راهسازی شامل: خاکبرداری، خاکریزی و زیرسازی جهت پروژه 1392/08/07 1392/08/19
وگذاری حمل 5000 تن قیر از پالایشگاه 1392/08/05 1392/08/19
واگذاری حمل 150/000 تن آسفالت از کارخانه آسفالت 1392/08/05 1392/08/19
واگذاری اجرای طبخ غذا در کارخانه 1392/08/05 1392/08/19
اجرای طبخ غذا در کارخانه آسفالت 1392/08/01 1392/08/19
اجرای عملیات خاکی راهسازی 1392/08/01 1392/08/19
صفحه 109 از 128