مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه آسفالت 1388/01/29 1388/02/13
واگذاری تهیه آسفالت توپکا 1388/01/19 1388/02/03
خرید قلوه سنگ برای تولید مصالح سنگی 1387/12/11 1387/12/26
خرید قلوه سنگ 1387/11/15 1387/11/30
واگذاری کندن و بارگیری و حمل و باراندازی مخلوط روی سرند 1387/03/08 1387/03/23
واگذاری حمل حدود 730/000 تن اسفالت 1387/03/08 1387/03/23
واگذاری حمل حدود 730/000 تن اسفالت 1387/02/26 1387/03/10
واگذاری کندن و بارگیری و حمل و باراندازی مخلوط روی سرند 1387/02/19 1387/03/03
واگذاری حمل حدود 730/000 تن اسفالت و مصالح سنگی 1387/02/19 1387/03/03
صفحه 111 از 111