مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 20.000 سنگ کریستال گناباد 1397/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی 1397/10/23 رجوع به آگهی
خرید 60.000 تن ماسه شسته دوبار شور جهت کارگاه تولیدات بتنی 1397/09/15 1397/09/27
خرید 60.000 تن ماسه شسته دیوار شور 1397/09/10 رجوع به آگهی
خرید ماسه شسته دوبار شور 1397/09/08 رجوع به آگهی
اجرای عملیات جداول و کانال پیش ساخته بتنی در پروژه احداث کندرو و کانال آبهای سطحی 1397/08/21 رجوع به آگهی
خرید 60.000 تن ماسه شسته دوبار شور جهت کارگاه تولیدات بتنی 1397/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات خاکبرداری در زمین های سنگی 1397/03/29 رجوع به آگهی
فراخوان تخریب سنگ با چکش هیدرولیکی 1397/03/29 رجوع به آگهی
تخریب سنگ با چکش هیدرولیکی (عملیات خاکبرداری در زمینهای سنگی به مقدار 25000 مترمکعب) 1397/03/22 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 114