مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت کم تلفات از تولید کنندگان 1397/12/02 رجوع به آگهی
خرید کابل فشار ضعیف 4* 10 مسی 1397/12/02 رجوع به آگهی
خرید کلمپ انشعاب کابل خودنگهدار 1397/12/02 1397/12/05
خرید کلمپ انشعاب کابل خودنگهدار 1397/12/01 1397/12/05
انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه های برق 1397/11/30 رجوع به آگهی
انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه های برق 1397/11/30 رجوع به آگهی
انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه های برق 1397/11/30 1397/12/05
انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه های برق 1397/11/30 1397/12/05
انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه های برق در بخش ها 1397/11/30 1397/12/05
خرید کابل فشار ضعیف 4* 10 مسی 1397/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 254