مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کات اوت فیوز 20 کیلوولت با مقره پلیمری به همراه کلید جداساز هوایی 1398/06/24 رجوع به آگهی
خرید برقگیر 20 کیلوولت پلیمری (قرص با قطر 41 میلیمتر) 1398/06/24 رجوع به آگهی
خرید برقگیر 20 کیلوولت پلیمری (قرص با قطر 41 میلیمتر) 1398/06/23 رجوع به آگهی
خرید کات اوت فیوز 20 کیلوولت با مقره پلیمری به همراه کلید جداساز هوایی 1398/06/23 رجوع به آگهی
خرید برقگیر 20 کیلوولت پلیمری (قرص با قطر 41 میلیمتر) 1398/06/23 رجوع به آگهی
خرید دو ست پره اهی متحرک توربین واحدهای gef5 نیروگاه گازی 1398/06/21 رجوع به آگهی
خرید دو ست پره ثابت و متحرک کمپرسور واحد GEF5 1398/06/21 رجوع به آگهی
خرید دو ست پره های متحرک توربین واحدهای GEF۵ نیروگاه گازی 1398/06/13 1398/06/14
اجرای عملیات نصب انشعاب تکفاز و سه فاز عادی و دیماندی و بازدید و تهیه کروکی 1398/06/12 رجوع به آگهی
نصب انشعاب تکفاز و یه فاز عادی و دیماندی و بازدید و تهیه کروکی 1398/06/12 1398/06/17
صفحه 1 از 270