مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5987420 مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف مسی 1401/09/06 1401/09/09
5985922 مناقصه خرید 10 هزار دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب 1401/09/06 1401/09/09
5985194 مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف مسی 1401/09/06 1401/09/09
5983054 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای کنتور تکفاز دیجیتالی 1401/09/05 1401/09/09
5983045 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کابل مسی 1401/09/05 1401/09/09
5982756 مناقصه خرید 10 هزار دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب 1401/09/05 1401/09/09
5981572 مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف مسی 1401/09/05 1401/09/09
5976237 مناقصه واگذاری اجرای عملیات برق رسانی و توسعه فیدر 1401/09/02 1401/09/06
5972962 مناقصه اجرای عملیات برق رسانی و توسعه فیدر 1401/09/01 1401/09/06
5972160 مناقصه واگذاری اجرای عملیات برق رسانی و توسعه فیدر 1401/09/01 1401/09/06
5970776 مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های مشاور جهت استفاده از خدمات مهندسی با موضوع برداشت و ورود اطلاعات gis در حوزه استحفاظی مدیریت 1401/09/01 1401/09/05
5970161 مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های مشاور جهت استفاده از خدمات مهندسی با موضوع برداشت و ورود اطلاعات gis در حوزه استحفاظی 1401/09/01 1401/09/05
5968770 مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های مشاور جهت برداشت و ورود اطلاعات GIS در بانک اطلاعاتی 1401/08/30 1401/09/05
5954947 مناقصه خرید انواع پایه سیمانی 1401/08/25 رجوع به آگهی
5954126 مناقصه خرید انواع پایه بتن مســــلح چهارگوش 1401/08/25 1401/08/29
5951017 مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش 1401/08/24 1401/08/29
5948399 مناقصه خرید انواع پایه بتن مسلح چهارگوش 1401/08/24 1401/08/29
5926615 مناقصه خرید انواع پایه سیمانی 1401/08/17 رجوع به آگهی
5926539 مناقصه خرید انواع پایه بتن 1401/08/17 1401/08/22
5926276 مناقصه پایه چهارگوش سیمانی 1401/08/17 1401/08/22
صفحه 1 از 214