مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات ساختمانی 1400/10/25 1400/10/28
مناقصه عملیات ساختمانی احداث جاده دسترسی به پست 132/400 کیلو ولت 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه خرید خدمات مشاوره، با انجام ارزیابی کیفی به روش QCBS 1400/09/18 1400/09/20
مناقصه احداث فونداسیون طرح جابجایی خطوط 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه خریددو دستگاه برج مشبک 1400/08/23 1400/08/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید یراق آلات سیم هادی CURLEW/ACSR/AW و سیم محافظ هوایی 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه خرید دو دستگاه برج مشبک 1400/07/28 1400/08/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث فونداسیون بخشی از خط دومداره 132 کیلوولت 1400/06/20 1400/06/24
مناقصه تعمیرات اساسی مولد دیزلی مرلیس شماره 2 نیروگاه خارک 1400/06/03 1400/06/06
مناقصه احداث فونداسیون خط چهار مداره 66/230 کیلوولت 1400/06/01 1400/06/03
مناقصه سیم هادی 1400/06/01 1400/06/03
مناقصه تعمیرات و نگهداری از تاسیسات شرکت 1400/05/21 1400/05/24
مناقصه ظرفیت و توسعه پست 230 کیلوولت لار (به روش EPC) 1400/05/19 1400/05/24
مناقصه استجاره173دستگاه انواع خودرو جهت انجام امورترابری پست های انتقال و فوق توزیع برق 1400/05/13 1400/05/14
مناقصه مرحله ای نگهداری، تعمیرات، نصب و تعویض تجهیزات خطوط ،پست های انتقال و فوق توزیع 1400/05/12 1400/05/14
مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری از تاسیسات و اماکن شرکت برق منطقه 1400/05/11 1400/05/14
مناقصه سیم کشی سیم محافظ فیبرنوری بر روی خطوط فوق توزیع و انتقال بصورت خط گرم 1400/05/06 1400/05/10
مناقصه تهیه کسری آهن آلات برج،نصب برج و سیمکشی 1400/05/04 1400/05/09
مناقصه تهیه کسری آهن آلات برج، نصب برج و سیمکشی خط ۲۳۰ کیلوولت 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه سیم محافظ هوایی 1400/04/29 1400/05/04
صفحه 1 از 137