مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 4 سری تابلوهای 20 کیلو ولت و 7 دستگاه سوئیچگیر کانکسی 1397/10/11 1397/10/17
خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی توسعه دو فیدر 132 کیلوولت در پست 400 کیلوولت به روش EPC 1397/10/08 1397/10/11
خرید خدمات مشاوره تهیه و استقرار نرم افزار اتوماسیون تغذیه 1397/10/03 رجوع به آگهی
عملیات ساختمانی احداث پست 66/20 کیلوولت 1397/09/29 1397/10/03
عملیات ساختمانی احداث پست 66/20 کیلوولت 1397/09/29 1397/10/03
واگذاری خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی یک فیدر فوق توزیع در پست 230 کیلولت 1397/09/29 1397/10/04
احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلوولت 1397/09/28 1397/10/05
واگذاری احداث فونداسیون خط 400 کیلو ولت بندرگاه 1397/09/28 1397/10/05
طراحی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی توسعه دو فیدر ۱۳۲کیلوولت 1397/09/28 رجوع به آگهی
طراحی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 400 کیلوولت 1397/09/28 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 242