مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طراحی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 400 کیلوولت 1397/09/28 رجوع به آگهی
فراخوان خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی یک فیدر فوق توزیع در پست 230 کیلولت 1397/09/28 1397/10/01
طراحی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی توسعه دو فیدر ۱۳۲کیلوولت 1397/09/28 1397/10/01
عملیات ساختمانی احداث پست 66/20 کیلوولت 1397/09/28 1397/10/03
واگذاری عملیات ساختمانی پست موقت 132 کیلوولت 1397/09/24 1397/09/29
تهیه لیست کوتاه جهت بهینه سازی و احیا ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع 1397/09/22 1397/09/27
خرید 10 دستگاه ترانسفورماتور فوق توزیع 1397/09/21 1397/09/24
تهیه لیست کوتاه جهت بهینه سازی و احیا ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع 1397/09/21 1397/09/27
تامین کالا 1397/09/21 1397/09/22
خرید لوازم یدکی جهت توربین گازی 1397/09/21 1397/09/22
صفحه 7 از 242