مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای پروژه تکمیل پارک خانواده 1396/08/20 1396/09/08
فراخوان و مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای مجموعه پارک و بازار میوه و تره بار 1396/06/30 رجوع به آگهی
جذب سرمایه گذار .و به صورت مشارکتی جهت انجام -پروژه تفریحی ورزشی -پروژه مرکز ارائه خدمات سفر در و... 1396/06/30 رجوع به آگهی
اجرای پروژه تکمیل پارک مقابل اداره گاز 1396/06/29 1396/07/11
فراخوان و مشارکت و سرمایه گذاری طراحی و اجرای پروژه کوشک و رستوران 1396/06/29 رجوع به آگهی
جذب سرمایه گذار جهت انجام -پروژه تفریحی ورزشی کشه زر --پروژه مرکز ارائه خدمات سفر در ورودی شهر جنب... 1396/06/23 رجوع به آگهی
فراخوان و مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای مجموعه پارک و بازار میوه و تره بار 1396/06/23 رجوع به آگهی
فراخوان و مشارکت و سرمایه گذاری طراحی و اجرای پروژه کوشک و رستوران 1396/06/22 رجوع به آگهی
اجرای پروژه تکمیل پارک 1396/06/22 1396/07/11
اجرای پروژه جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت 1396/05/29 1396/06/08
صفحه 6 از 21