مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان و مشارکت و سرمایه گذاری طراحی و اجرای پروژه کوشک و رستوران 1396/06/29 رجوع به آگهی
جذب سرمایه گذار جهت انجام -پروژه تفریحی ورزشی کشه زر --پروژه مرکز ارائه خدمات سفر در ورودی شهر جنب... 1396/06/23 رجوع به آگهی
فراخوان و مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای مجموعه پارک و بازار میوه و تره بار 1396/06/23 رجوع به آگهی
فراخوان و مشارکت و سرمایه گذاری طراحی و اجرای پروژه کوشک و رستوران 1396/06/22 رجوع به آگهی
اجرای پروژه تکمیل پارک 1396/06/22 1396/07/11
اجرای پروژه جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت 1396/05/29 1396/06/08
اجرای پروژه تکمیل جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت خیابانها و تکمیل پیاده روسازی 1396/05/24 1396/06/04
اجرای پروژه جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت 1396/05/22 1396/06/08
اجرای پروژه تکمیل پارک 1396/05/21 1396/05/31
اجرای پروژه تکمیل جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت خیابانها و تکمیل پیاده روسازی 1396/05/17 1396/06/04
صفحه 7 از 22