مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 43000 تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/04/15 1398/04/19
امور خدمات پشتیبانی بصورت حجمی -فعالیت های امور حفاظتی و نگهبانی 1398/02/04 1398/02/09
فراخوان امور خدمات پشتیبانی بصورت حجمی تعداد 16 نفر 1398/02/04 1398/02/19
امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی 1398/02/04 1398/02/09
واگذاری فعالیت های امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی به صورت حجمی 1398/02/04 1398/02/09
امور خدمات پشتیبانی بصورت حجمی 1398/02/04 1398/02/09
واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 43000 تن انواع نهاده های کشاورزی 1397/09/20 1397/09/26
واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 7500 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدأ، به اقصی نقاط استا... 1397/09/20 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 7500 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدأ، گنبد به اقصی نقاط... 1397/09/19 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 43000 تن انواع نهاده های کشاورزی 1397/09/19 1397/09/26
صفحه 1 از 7