مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور سلف سرویس(تهیه, طبخ و توزیع غذای دانشجویی) 1398/07/17 رجوع به آگهی
واگذاری امور سلف سرویس (تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی) 1397/05/27 رجوع به آگهی
خرید 27 قلم تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه گروه ژنتیک خود 1396/10/26 رجوع به آگهی
خرید 27 قلم تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه گروه ژنتیک و خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO همراه با متعل... 1396/09/08 رجوع به آگهی
فروش قطعی یک دستگاه خودرو سواری سمند و اموال مازاد و اسقاطی و همچنین ضایعات آهن، چدن و آلومینیوم و خ... 1396/08/03 رجوع به آگهی
واگذاری تشریفات اداری، مالی و حقوقی سرویسهای آمد و رفت دانشجویی 1396/07/12 رجوع به آگهی
واگذاری تشریفات اداری، مالی و حقوقی سرویسهای آمد و رفت دانشجویی 1396/06/14 رجوع به آگهی
واگذاری تشریفات اداری، مالی و حقوقی سرویسهای آمد و رفت استاتید و کارکنان خود 1396/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری تشریفات اداری، مالی و حقوقی سرویسهای آمد و رفت استاتید و کارکنان خود 1396/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری تشریفات اداری، مالی و حقوقی سرویسهای آمد و رفت دانشجویی 1396/05/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14