مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات تهیه، حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن و فلزی، شیرآلات و اتصالات شبکه آبیاری طرح مختار 1398/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ،حمل وبار اندازی لوله های پلی اتیلن وفلزی ، شیر آلات واتصالات شبکه آب... 1398/10/28 1398/11/05
واگذاری پروژه خرید، حمل و اجرای رنگ اپوکسی ( زنگ زدایی و رنگ ) جهت پوشش خط لوله طرح تامین آب اراضی ک... 1398/10/03 رجوع به آگهی
تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی لوله های پلی اتیلن مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار 1398/10/03 1398/10/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل و اجرای رنگ اپوکسی جهت پوشش خط لوله طرح تامین آب اراضی کشاورزی... 1398/09/30 1398/10/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی لوله¬های پلی¬اتیلن مورد نیاز شبکه فرعی آبیا... 1398/09/30 1398/10/04
پروژه تهیه و حمل، بارگیری و باراندازی لوله های پلی اتیلن مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار 1398/09/30 1398/10/04
واگذاری پروژه خرید، حمل و اجرای رنگ اپوکسی ( زنگ زدایی و رنگ ) جهت پوشش خط لوله طرح تامین آب اراضی ک... 1398/09/30 رجوع به آگهی
عملیات تهیه, حمل, بارگیری و باراندازی لوله های پلی اتیلن مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار 1398/08/20 رجوع به آگهی
عملیات تهیه, حمل, بارگیری و باراندازی لوله های پلی اتیلن 1398/08/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17