مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید انشعاب برق جهت مدارس سطح استان 1397/11/23 1397/11/24
-احداث هنرستان فنی و احداث دبیرستان و احداث آموزشگاه ابتدایی و ... 1397/11/23 رجوع به آگهی
خرید انشعاب برق جهت مدارس سطح استان 1397/11/18 1397/11/24
احداث هنرستان-احداث دبیرستان-احداث آموزشگاه 1397/11/18 رجوع به آگهی
احداث آموزشگاه - تکمیل مدرسه ابتدایی - احداث آموزشگاه ابتدایی و ... 1397/11/17 1397/11/21
احداث آموزشگاه - تکمیل مدرسه ابتدایی - احداث آموزشگاه ابتدایی و ... 1397/11/15 1397/11/21
خرید بخاری گازی هرمتیک ـ کولر گازی اسپلیت دو فصله (سرد و گرم) 1397/11/10 1397/11/14
تهیه و نصب ایزوگام 1397/11/09 1397/11/11
تهیه و اجرای آسفالت محوطه 1397/11/09 1397/11/11
خرید 61 دستگاه کولر گازی اسپلیت دو فصله سرد و گرم و تهیه و نصب ایزوگام فضاهای آموزشی و خرید 150 عدد... 1397/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40