مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث مدرسه ۱۲ کلاسه 1400/06/20 1400/06/21
مناقصه - احداث سرویسهای بهداشتی مدارس 1400/06/08 1400/06/11
مناقصه - احداث سرویس های بهداشتی 1400/06/07 1400/06/11
مناقصه احداث سرویس بهداشتی مدارس 1400/05/11 1400/05/12
مناقصه احداث سرویس بهداشتی مدارس 1400/05/10 1400/05/12
مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه - لوله کشی گاز و کابل کشی برق مدارس شهرستان و ... 1400/05/08 1400/05/11
مناقصه تکمیل مدرسه و - بازسازی آموزشگاه 1400/05/06 1400/05/11
مناقصه خرید تخت وایت برد- میز مدیریت - صندلی گردان و صندلی مبلی - خریدصندلی امتحانی با سبد - میز معلم و صندلی امتحانی - خرید میز و صندلی دانش آموزشی دوره دوم ابتدایی 1400/04/16 1400/04/17
مناقصه خرید تخت وایت برد- میز مدیریت - صندلی گردان و صندلی مبلی 1400/04/15 1400/04/17
مناقصه - بازسازی آموزشگاه و - تکمیل مدرسه خیر ساز و - تکمیل آموزشگاه ابتدایی 3 کلاسه 1400/04/14 1400/04/15
مناقصه - بازسازی آموزشگاه و - تکمیل مدرسه خیر ساز و - تکمیل آموزشگاه ابتدایی 3 کلاسه و... 1400/04/12 1400/04/15
مناقصه احداث مدرسه ۶ کلاسه 1400/03/24 1400/03/26
مناقصه احداث مدرسه ۶ کلاسه 1400/03/23 1400/03/26
مناقصه احداث هنرستان - تکمیل مدرسه 1400/03/14 1400/03/17
مناقصه احداث هنرستان - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه - تکمیل مدرسه - تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1400/03/13 1400/03/17
مناقصه واگذاری احداث آموزشگاه 1400/02/28 1400/02/29
مناقصه احداث آموزشگاه-تکمیل مدرسه 1400/02/26 رجوع به آگهی
مناقصه احداث آموزشگاه - احداث هنرستان - اجرای محوطه مدارس - اجرای ایزوگام بام مدارس 1400/02/13 1400/02/15
مناقصه احداث آموزشگاه- احداث هنرستان - اجرای ایزوگام 1400/02/12 1400/02/15
مناقصه تخریب و بازسازی کلاسه -- احداث مدرسه 1400/01/30 1400/02/02
صفحه 1 از 32