مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه - پروژه احداث خط انتقال شبکه فشار متوسط شهرک صنعتی- - پروژه ارتقاء مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی 1400/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ارتقاء مدول اول تصفیه خانه فاضلاب 1400/11/06 1400/11/10
مناقصه خرید و اجرای شبکه فاضلاب سمت راست شهرک صنعتی 1400/11/05 1400/11/09
مناقصه پروژه خرید و اجرای شبکه فاضلاب 1400/11/05 1400/11/09
مناقصه پروژه سیم کشی و تکمیل شبکه فشار متوسط 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه جدول گذاری ، روسازی و آسفالت 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه جدول گذاری روسازی و آسفالت سیم کشی و تکمیل شبکه فشار متوسط 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه سیم کشی و تکمیل شبکه فشار متوسط شهرک و پروژه جدول گذاری ، روسازی و آسفالت 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه جدول گذاری -تکلبه -روسازی و آسفالت 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه شبکه گاز 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه شبکه گاز ناحیه صنعتی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری، تکلبه، روسازی و آسفالت بیندر 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه شبکه گاز شهرک صنعتی سورمق 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه پروژه جدول گذاری ، تکلبه ، روسازی و آسفالت بیندر معابر شهرک 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی، روسازی، جدول گذاری، دال گذاری و احداث کانال / پروژه احداث شبکه 20 کیلوولت 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه برگزاری تورهای صنعتی و نمایشگاهی خارجی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت داخلی 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه پروژه زیرسازی ، روسازی ، جدول گذاری ، دال گذاری و احداث کانال هدایت سیلاب شهرک 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه پروژه زیرسازی ، روسازی ، جدول گذاری ، دال گذاری و احداث کانال هدایت سیلاب - پروژه احداث شبکه 20 کیلو ولت داخلی 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه عملیات سنگ و سیمان و لاینینگ کانال - پروژه جدواگذاری ، دال گذاری ، جدول زیردال و رفوژ ناحیه صنعتی 1400/10/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 72