مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5983087 مناقصه پروژه خط انتقال آب GRP و پلی اتیلن PE80 شهرک صنعتی - پروژه تکمیل شبکه گاز شهرک صنعتی 1401/09/05 رجوع به آگهی
5979546 مناقصه پروژه خط انتقال آب GRP و پلی اتیلن PE80 1401/09/03 1401/09/07
5978463 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه تکمیل شبکه گاز شهرک 1401/09/02 1401/09/07
5974743 مناقصه پروژه خط انتقال آب GRP و پلی اتیلن PE80 شهرک صنعتی - پروژه تکمیل شبکه گاز شهرک صنعتی 1401/09/02 رجوع به آگهی
5925231 مناقصه واگذاری پروژه ساختمان اداری ورود و خروج و گیت و سردرب سازه فضایی 1401/08/17 1401/08/21
5922471 مناقصه پروژه ساختمان اداری ورود و خروج و گیت و سردرب سازه فضایی 1401/08/16 1401/08/21
5919851 مناقصه پروژه ساختمان اداری ورودی و خروج و گیت و سردرب سازه فضایی 1401/08/16 1401/08/21
5916680 مناقصه پروژه زیرسازی بخشی از معابر شهرک صنعتی - پروژه خرید و اجرای شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی 1401/08/15 1401/08/18
5913952 مناقصه زیرسازی بخشی از معابر شهرک 1401/08/14 1401/08/18
5913857 مناقصه خریدو اجرای شبکه داخلی گاز 1401/08/14 1401/08/18
5911908 مناقصه زیرسازی بخشی از معابر شهرک صنعتی- پروژه خرید و اجرای شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی 1401/08/14 رجوع به آگهی
5895201 مناقصه پروژه خط انتقال آب GRP و پلی اتیلن PE80 شهرک صنعتی 1401/08/08 1401/08/12
5895198 مناقصه پروژه تکمیل شبکه گاز شهرک صنعتی 1401/08/08 1401/08/12
5892700 مناقصه پروژه خط انتقال آب GRP و پلی اتیلن PE80 -پروژه تکمیل شبکه گاز 1401/08/08 1401/08/12
5791582 مناقصه مطالعه فرصت ها و تهدیدات اجرای قانون نحوه ی واگذاری مالکیت اداره شهرک ها و نواحی صنعتی و بررسی چگونگی اداره شهرک های صنعتی در سایر کشورها و ارائه مدل پیشنهادی قابل پیاده سازی 1401/07/20 رجوع به آگهی
5747592 مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی بخشی از معابر شهرک صنعتی 1401/07/10 1401/07/14
5734294 مناقصه زیرسازی بخشی از معابر شهرک صنعتی 1401/07/09 1401/07/14
5733141 مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی بخشی از معابر 1401/07/09 1401/07/14
5643670 مناقصه واگذاری عملیات نظارت کارگاهی شهرکها و نواحی صنعتی استان به روش (QCBS) 1401/06/10 1401/06/12
5637486 مناقصه نظارت کارگاهی 1401/06/08 1401/06/12
صفحه 1 از 75