مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث که داخلی مخابرات فاز5 و تکمیل شبکه مخابرات فاز2 شهرک صنعتی بزرگ... 1398/12/06 1398/12/10
پروژه تکمیل شبکه داخلی فاضلاب شهرک صنعتی و پروژه اجرای خط انتقال آب و ... 1398/12/06 1398/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید و اجرای بخشی از استحصال پساب و ارتقاء تصفیه خانه شهرک صنعتی بزرگ... 1398/11/30 1398/12/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه روشنایی ناحیه صنعتی بوانات 1398/11/30 1398/12/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل شبکه داخلی 20 کیلو ولت معابر و برداشت اسپان عرضی شهرک صنعتی بزر... 1398/11/30 1398/12/04
پروژه خرید و اجرای بخشی از استحصال پساب و ارتقا تصفیه خانه - پروژه تکمیل شبکه داخلی20 کیلوولت معابر... 1398/11/29 1398/12/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید و اجرای شبکه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ 1398/11/28 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید و اجرای شبکه فاضلاب شهرک صنعتی مهر 1398/11/28 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه سنگ و سیمان و لاینینگ مابین فاز1و2 و تکمیل کانال مابین فاز1و4(کانالها... 1398/11/28 1398/12/03
خرید و اجرای شبکه فاضلاب شهرک صنعتی و پروژه سنگ و سیمان و لاینینگ ما بین فاز 1 و 4 کانالهای انتقال س... 1398/11/28 1398/12/03
صفحه 2 از 108