مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خريد و اجراي شبكه داخلي فاضلاب ناحيه صنعتي سپيدان3 1399/03/24
واگذاری پروژه خرید و اجرای شبکه فاضلاب 1399/03/20 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه کارگزار فن بازار منطقه ای استان 1399/03/19 رجوع به آگهی
انتخاب مجری دوره های آموزشی 1399/03/17 رجوع به آگهی
انتخاب مجری دوره های آموزشی 1399/02/16 رجوع به آگهی
عملیات واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی شرکت 1399/01/23 رجوع به آگهی
عملیات واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی شرکت شهرکهای صنعتی 1399/01/23 1399/01/24
خرید و اجرای شبکه فاضلاب شهرک صنعتی 1398/12/27 رجوع به آگهی
انجام عملیات آشکارسازی تاسیسات با دستگاه آشکارساز و انجام عملیات نقشه برداری GIS ready 1398/12/11 1398/12/14
تکمیل شبکه داخلی فاضلاب شهرک صنعتی - پروژه اجرای خط انتقال آب- پروژه احداث و اجرا شبکه داخلی مخابرات... 1398/12/07 1398/12/21
صفحه 4 از 112