مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان تجدید مناقصه پروژه زیرسازی، جدول گذاری و ... - احداث و اصلاح شبکه 20 کیلوولت داخلی شهرک 1397/09/28 1397/10/03
پروژه تکمیل آسفالت و زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت قسمتی از معابر ـ پروژه روسازی و آسفالت ـ پروژه تکم... 1397/09/24 1397/09/26
تکمیل شبکه برقرسانی 20 کیلووات و خط تغذیه و شبکه داخلی فلزی گاز فاز 5 شهرک صنعتی و .... 1397/09/19 1397/09/22
خط تغذیه و شبکه داخلی گاز فاز 5 شهرک صنعتی 1397/09/19 رجوع به آگهی
پروژه تکمیل شبکه برق رسانی 20 کیلوولت- احداث شبکه برق رسانی 20 کیلوولت- پروژه جدول گذاری، دال گذاری... 1397/09/15 1397/09/19
پروژه روسازی و آسفالت شهرک صنعتی 1397/09/11 1397/09/14
پروژه روسازی و آسفالت ـ احداث و اصلاح شبکه 20 کیلوولت داخلی واحدهای صنعتی ـ برقرسانی 20 کیلوولت و اح... 1397/09/11 رجوع به آگهی
پروژه زیرسازی، روسازی و آسفالت مجتمع خدماتی / پروژه تکمیل آسفالت و زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت/ پرو... 1397/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری توسعه خوشه گیاهان دارویی 1397/08/28 رجوع به آگهی
پروژه خاکبرداری، زیرسازی، جدول گذاری، روسازی و آسفالت شهرک صنعتی و پروژه تکمیل زیرسازی شهرک صنعتی و.... 1397/08/22 1397/08/24
صفحه 4 از 97