مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل روسازی و آسفالت و ابنیه فنی جاده دسترسی 1398/02/16 1398/02/19
انجام عملیات حفاظت، نگهداری، زیباسازی و نظافت فضای سبز 1398/02/12 رجوع به آگهی
انجام عملیات حفاظت ، نگهداری ، زیباسازی و نظافت فضای سبز منطقه 1398/02/12 1398/02/15
انجام عملیات حافظت، نگهداری، زیباسازی و نظافت فضای سبز 1398/02/12 رجوع به آگهی
انجام عملیات حفاظت، نگهداری، زیباسازی و نظافت 1398/02/11 1398/02/15
برگزاری دوره های آموزشی 1398/01/26 رجوع به آگهی
واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی شرکت شهرکهای صنعتی 1397/12/27 1398/01/05
واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی 1397/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی شرکت شهرکهای صنعتی 1397/12/04 رجوع به آگهی
فراخوان عمومی انتخاب مجری دوره های آموزشی 1397/11/15 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 100