مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث شبکه روشنایی معابر و اصلاح شبکه- احداث شبکه فشار ضعیف و نصب تیر بتونی-پروژه تکمیل مدول 2 تصفیه... 1397/11/13 1397/11/15
انتخاب مجری دوره های آموزشی شرکت 1397/11/09 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تکمیل مدول 2 تصفیه خانه ناحیه صنعتی و پروژه احداث شبکه برقرسانی و پروژه احداث شبکه روش... 1397/11/01 رجوع به آگهی
پروژه تکمیل مدول 2 تصفیه خانه ناحیه صنعتی و پروژه احداث شبکه برقرسانی 20 کیلوولت و پروژه احداث ش... 1397/10/30 1397/11/03
واگذاری پروژه روسازی و آسفالت شهرک صنعتی و خرید 15/500 کیلوگرم سیم آلومینیوم 120 هاینا 1397/10/16 1397/10/18
پروژه روسازی و آسفالت-خرید 15.500 کیلوگرم سیم آلومینیوم 120 هایتا 1397/10/15 رجوع به آگهی
واگذاری خط تغذیه و شبکه داخلی فلزی گاز فاز 5 شهرک صنعتی بزرگ 1397/10/10 1397/10/13
انتخاب مجری دوره های آموزشی شرکت شهرک های صنعتی 1397/10/09 رجوع به آگهی
پروژه شبکه فاضلاب بلوارـ پروژه روسازی، آسفالت و رفوژ شهرک صنعتی 1397/10/06 1397/10/10
فراخوان تجدید مناقصه پروژه زیرسازی، جدول گذاری و ... - احداث و اصلاح شبکه 20 کیلوولت داخلی شهرک 1397/09/28 1397/10/03
صفحه 6 از 100