مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه اصلاح ورودی، جدول گذاری، رفوژ، روسازی و آسفالت رمپ ورودی 1397/05/01 1397/05/04
واگذاری پروژه ساختمان آتش نشانی 1397/04/26 رجوع به آگهی
پروژه ساختمانی آتشنشانی شهرک صنعتی 1397/04/25 رجوع به آگهی
پروژه ساختمان آتشنشانی 1397/04/25 1397/04/28
احداث شبکه برق رسانی 20 کیلوولت به شهرک صنعتی 1397/04/13 1397/04/17
عملیات نظارت کارگاهی شهرک ها ونواحی صنعتی استان 1397/04/11 1397/04/14
انجام عملیات حفاظت, نگهداری, زیباسازی و نظافت(فضای سبز, بلوارها, میادین, خیابانها, معابر, پیاده روها... 1397/03/30 رجوع به آگهی
انجام عملیات حفاظت، نگهداری، زیباسازی و ... 1397/03/06 1397/03/08
انجام عملیات حفاظت، نگهداری، زیباسازی و نظافت (فضای سبز، بلوارها، میادین، خیابانها، معابر، پیاده روه... 1397/03/06 1397/03/08
واگذاری انجام عملیات حفاظت، نگهداری و زیرسازی و نظارت فضای سبز، بلوارها، میادین، خیابان ها، معابر، پ... 1397/03/06 1397/03/08
صفحه 7 از 97