مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی چمن مصنوعی 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه پروژه بازسازی چمن مصنوعی پارک 1400/10/14 1400/10/25
مناقصه خدمات حراست فیزیکی، اجراییات آتشنشانی و پشتیبانی شهرداری 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حراست فیزیکی، اجرائیات، آتشنشانی و پشتیبانی سایت اداری 1400/10/02 1400/10/06
مناقصه واگذاری پروژه لوله گذاری دفع آبهای سطحی کوی 1400/10/01 1400/10/14
مناقصه لوله گذاری دفع آب های سطحی 1400/09/29 1400/10/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری ( رفت و روب، جمع آوری و حمل پسماند، .....) 1400/09/25 1400/09/29
مناقصه خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری و حمل پسماند، لایروبی جوی ها و انهار روباز شهری و ایجاد و نگهداری فضای سبز) 1400/09/25 1400/09/29
مناقصه واگذاری پروژه لوله گذاری دفع آبهای سطحی 1400/09/16 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله گذاری دفع آب های سطحی کوی توحید 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه واگذاری خدمات حراست، اجرائیات، آتشنشانی و پشتیبانی 1400/09/13 1400/09/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حراست، اجرائیات، آتشنشانی و پشتیبانی 1400/09/11 1400/09/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری (رفت وروب - حمل و جمع اوری......... 1400/09/10 1400/09/11
مناقصه خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری و حمل پسماند، لایروبی جوی ها و انهار روباز شهری و ایجاد و نگهداری فضای سبز) 1400/09/10 1400/09/11
مناقصه جدول گذاری ورودی شهر 1400/04/02 1400/04/21
مناقصه جدول گذاری ورودی 1400/03/31 1400/04/21
مناقصه خدمات شهری (رفت و روب و جمع آوری زباله) 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات شهری (رفت و روب و جمع آوری زباله) 1400/02/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری 1400/02/22 1400/03/05
مناقصه خدمات شهری (رفت و روب و جمع آوری زباله) 1400/02/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12