مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کیت های آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی 1398/02/23 رجوع به آگهی
خرید کیت های آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی 1398/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل مدرسه و تخریب و بازسازی مدرسه و تکمیل کارگاه هنرستان.. 1398/02/21 1398/02/23
تامین انواع صندلی اداری - انواع کمد و فایل اداری - صندلی دانش آموزی متوسطه دسته دار و .... 1398/02/19 1398/02/20
تامین انواع صندلی اداری - انواع کمد و فایل اداری - صندلی دانش آموزی متوسطه دسته دار و .... 1398/02/18 1398/02/20
تخریب و بازسازی مدرسه 1398/02/15 1398/02/18
تکمیل و احداث مدرسه 1398/02/14 رجوع به آگهی
تکمیل مدرسه 1398/02/03 1398/02/07
میز دو نفره صندلی دانش آموزی ابتدایی-صندلی معلم -صندلی دانش آموزی-میز معلم 1397/12/12 رجوع به آگهی
احداث مدرسه 1397/12/11 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 25