مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث مدرسه 12 کلاسه و احداث مدرسه 6 کلاسه 1397/10/15 1397/10/19
تکمیل مدرسه / تکمیل سالن ورزشی / تکمیل مرکز آموزشی و .... 1397/10/12 رجوع به آگهی
تکمیل مدرسه و هنرستان ... 1397/10/03 1397/10/04
تکمیل مدرسه و هنرستان و ... 1397/09/27 1397/10/04
تکمیل دبیرستان و سالن ورزشی - تکمیل امفی تئاتر و دبستان و اداری 1397/09/17 1397/09/20
تکمیل، توسعه و احداث مدارس 1397/09/13 رجوع به آگهی
تکمیل مدرسه-توسعه مدرسه و احداث مدرسه 1397/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل مدرسه و توسعه مدرسه و تکمیل مدرسه قرآنی و تکمیل کانون فرهنگی... 1397/09/11 1397/09/17
احداث مدرسه 1397/09/01 1397/09/03
خرید کالا: میز و صندلی دانش آموزی ـ صندلی دانش آموزی (دسته دار) ـ صندلی معلم ـ میز معلم طبقه دار - و... 1397/09/01 1397/09/03
صفحه 5 از 24