مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوازم پارکی 1396/12/15 رجوع به آگهی
اجرای عملیات پخش و تسطیح و کوبیدن آسفالت و تهیه و حمل و اجرای قیرپاشی در سطح منطقه 1396/12/15 رجوع به آگهی
اجرای عملیات تراش و ترمیم آسفالت در سطح منطقه 1396/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات رنگ آمیزی تک لبه های بلوار 1396/12/06 رجوع به آگهی
اجرای عملیات رنگ آمیزی تک لبه های بلوار 1396/12/06 رجوع به آگهی
اجرای عملیات همسطح سازی دریچه های بازدید آبهای سطحی در سطح منطقه 1396/11/15 رجوع به آگهی
اجرای عملیات استاندارد سازی وسایل بازی کودکان در پارک های سطح منطقه 1396/11/15 رجوع به آگهی
اجرای عملیات همسطح سازی دریچه های بازدید آبهای سطحی 1396/10/24 رجوع به آگهی
اجرای عملیات مرمتی عمرانی در سطح منطقه 1396/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بهسازی و اجرای زیرسازی و کانیوا در شهرک کوثر 1396/08/24 1396/09/06
صفحه 4 از 57