مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نظافت و باربری 1398/09/28 1398/10/07
واگذاری امور خدمات نظافت و باربری 1398/09/28 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات نظافت و باربری 1398/08/30 1398/09/09
واگذاری خدمات نظافت و باربری 1397/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات نظافت و باربری 1397/05/17 1397/05/22
خدمات نظافت و باربری واگذاری امور خدمات نظافت و باربری اداره کل پست استان 1397/04/26 1397/05/03
خدمات نظافت و باربری 1397/04/25 1397/05/03
واگذاری امور خدماتی نظافت و باربری خود 1396/10/25 1396/11/02
واگذاری امور خدماتی نظافت و باربری خود 1396/09/29 1396/10/07
تامین نیروی انسانی 1396/09/29 1396/10/07
صفحه 1 از 3