مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری جابجایی ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه زمزم 1398/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری نیروی انسانی خود و کارخانجات زمزم 1398/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری طبخ و توزیع غذای پرسنل خود را در کارخانه 1398/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری نیروی انسانی خود و کارخانجات زمزم 1398/04/19 رجوع به آگهی
واگذاری جابجایی محصولات خود را داخل کارخانجات به وسیله لیفتراک 1398/02/24 رجوع به آگهی
واگذاری جابجایی محصولات خود را داخل کارخانجات به وسیله لیفتراک 1398/01/29 رجوع به آگهی
واگذاری جابجایی (ایاب و ذهاب) کارکنان 1397/11/09 رجوع به آگهی
واگذاری جابجایی (ایاب و ذهاب) کارکنان خود 1397/10/17 رجوع به آگهی
طبخ و توزیع غذای پرسنل خود 1397/06/06 رجوع به آگهی
طبخ و توزیع غذای پرسنل 1397/06/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6