مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
زیرسازی و آسفالت بولوار 1399/01/05 رجوع به آگهی
اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بولوار 1399/01/05 1399/01/19
اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بولوار 1398/12/27 رجوع به آگهی
اجرای عملیات محوطه سازی و بهسازی پیاده رو حاشیه ای بلوار 1398/12/20 1399/01/16
واگذاری امور آرامستان شامل کلیه مراحل تدفین، حفر قبر و مرمت سازی اطراف قبر و نصب سنگ، حفظ و نگهداری... 1398/12/19 1399/01/05
واگذاری امور آرامستان شامل کلیه مراحل تدفین، حفر قبر و مرمت سازی اطراف قبر و نصب سنگ، حفظ و نگهداری... 1398/12/19 رجوع به آگهی
واگذاری امور آرامستان شامل کلیه مراحل تدفین، حفر قبر و مرمت سازی اطراف قبر و نصب سنگ، حفظ و نگهداری... 1398/12/12 1399/01/05
واگذاری اجرای پیاده رو 1398/12/03 1398/12/13
واگذاری اجرای پیاده رو 1398/11/27 1398/12/13
واگذاری امور آرامستان شامل کلیه مراحل تدفین، حفر قبر و مرمت سازی اطراف قبر و نصب سنگ، حفظ و نگهداری... 1398/11/21 1398/12/04
صفحه 1 از 61