مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5992439 مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار جهت موزاییک کاری معابر 1401/09/07 1401/09/15
5986949 مناقصه موزاییک معابر سطح شهر 1401/09/06 1401/09/14
5979081 مناقصه موزاییک معابر سطح شهر 1401/09/03 1401/09/03
5956818 مناقصه موزاییک معابر سطح شهر 1401/08/26 1401/09/03
5956784 مناقصه واگذاری امور تنظیف، حمل و جمع آوری زباله و خدمات شهری 1401/08/26 1401/08/26
5956499 مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیانکار اجرای پروژه موزاییک کاری معابر 1401/08/26 1401/09/03
5933473 مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار خدمات شهری و جمع آوری زباله 1401/08/19 1401/08/26
5933192 مناقصه واگذاری امور تنظیف، حمل و جمع آوری زباله و خدمات شهری 1401/08/19 1401/08/26
5799156 مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر بافت فرسوده 1401/07/24 1401/08/17
5767708 مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1401/07/17 1401/07/24
5765900 مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر 1401/07/17 1401/07/17
5758875 مناقصه آسفالت معابر 1401/07/14 رجوع به آگهی
5727757 مناقصه واگذاری اجرای زیرسازی و آسفالت معابر 1401/07/06 1401/07/14
5668781 مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر بافت فرسوده 1401/06/17 1401/06/17
5644722 مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر بافت 1401/06/10 1401/06/17
5644115 مناقصه بکارگیری پیمانکار واجدالشرایط جهت اجرای و زیر سازی آسفالت معابر سطح شهر 1401/06/10 1401/06/17
5592504 مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر 1401/05/26 1401/05/26
5569412 مناقصه اجرای زیر سازی و آسفالت معابر 1401/05/19 1401/06/26
5567412 مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1401/05/19 1401/05/26
5518078 مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر 1401/05/04 1401/05/04
صفحه 1 از 40