مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای یک دستگاه پل دو دهنه جهت راه ارتباطی 1398/10/10 1398/10/28
اجرای پیاده رو 1398/10/08 1398/10/18
اجرای آسفالت معابر 1398/10/02 رجوع به آگهی
اجرای پیاده رو 1398/10/01 1398/10/18
واگذاری امورات نگهداری، توسعه و گسترش فضای سبز منطقه 1 و 2 و واگذاری امور تنظیف، حمل و جمع آوری زبا... 1398/09/23 1398/10/03
اجرای آسفالت معابر 1398/09/18 رجوع به آگهی
واگذاری امورات نگهداری، توسعه و گسترش فضای سبز منطقه 1 و 2 و واگذاری امور تنظیف، حمل و جمع آوری زبا... 1398/09/16 1398/10/03
اجرای پیاده رو 1398/09/12 1398/09/23
اجرای آسفالت معابر 1398/09/11 رجوع به آگهی
اجرای پیاده رو ضلع شمالی بلوار 1398/09/05 1398/09/23
صفحه 2 از 60