مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای آسفالت خیابان به مساحت 24050 مترمربع 1398/03/21 رجوع به آگهی
اجرای بهسازی پیاده رو بلوار 1398/03/21 رجوع به آگهی
واگذاری امور تنظیف، حمل و جمع آوری زباله و خدمات شهری 1398/03/01 1398/03/13
اجرای آسفالت 1398/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای آسفالت و زیرسازی معابر 1398/02/29 1398/03/09
اجرای بهسازی پیاده رو بلوار 1398/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری امور تنظیف، حمل و جمع آوری زباله و خدمات شهری 1398/02/25 1398/03/13
واگذاری اجرای آسفالت و زیرسازی معابر 1398/02/22 1398/03/09
اجرای بهسازی پیاده رو بلوار 1398/02/22 رجوع به آگهی
اجرای آسفالت خیابان به مساحت 24050 مترمربع 1398/02/22 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 60