مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرای طرح هادی «بهسازی محیط روستا»، 1388/02/27 1388/03/12
واگذاری عملیات اجرایی طرح هادی 1388/02/08 1388/02/23
خریداری تعداد 2500 واحد اسکلت فلزی پیچ و مهره ای 43 متری 1388/01/31 1388/02/16
واگذاری احداث واحدهای مسکونی 1387/10/02 1387/10/19
واگذاری عملیات اجرایی طرح هادی 1387/06/03 1387/06/18
واگذاری عملیات اجرایی طرح هادی 1387/05/15 1387/05/30
واگذاری احداث واحدهای مسکونی 1387/04/06 1387/04/25
واگذاری احداث واحدهای مسکونی 1387/03/26 1387/04/12
واگذاری احداث واحدهای مسکونی 1387/03/20 1387/04/09
واگذاری اجرای دیوار حائل و عملیات سنگی 1387/02/25 1387/03/13
صفحه 15 از 15