کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7388149 مناقصه عملیات سند بلاست دیوارهای آجری- سیمانی و سطوح فلزی در خیابانها و معابر اصلی فرعی سطح استان فارس 1402/09/09 1402/09/14
7364033 مناقصه عملیات احداث فضای سبز بلوار استان فارس 1402/09/02 1402/09/08
7285063 مناقصه خرید وسایل ورزشی وبدنسازی در بوستان های استان خراسان رضوی 1402/08/18 1402/08/21
7206213 مناقصه عملیات احداث پایگاه و انبار چند منظوره استان فارس 1402/07/26 1402/07/30
7202026 مناقصه احداث ایستگاه میانی انتقال پسماند استان فارس 1402/07/25 1402/08/03
7199647 مناقصه واگذاری عملیات خرید وسایل ورزشی و بدنسازی در بوستان ها همراه با سایر جزئیات استان فارس 1402/07/24 1402/07/27
7199612 مناقصه کرایه ماشین آلات جهت موارد 137 ( لودر و کامیون کمپرسی) استان فارس 1402/07/24 1402/07/27
7169113 مناقصه عملیات لایروبی کانالهای روبسته، کانالها، جداول و حفرچاه در سطح منطقه هفت استان فارس 1402/07/18 1402/07/20
7129853 مناقصه عملیات خرید وسایل ورزشی و بدنسازی در بوستان استان فارس 1402/07/12 1402/07/15
7129794 مناقصه خرید و تامین قطعات یدکی دستگاه های نظارت و کنترل هوشمندسازی بر پمپ ها و مخازن آب سطح منطقه استان فارس 1402/07/12 1402/07/15
7129763 مناقصه عملیات لایروبی کانالهای روبسته ،کانالها، جداول و حفر چاه استان فارس 1402/07/12 رجوع به آگهی
7129760 مناقصه خرید وسایل بازی و کف پوش جهت بوستان استان فارس 1402/07/12 1402/07/15
7129759 مناقصه اجرای عملیات حمل ،پخش ،کوبیدن و تسطیح آسفالت در معابر مورد نیاز سطح استان فارس 1402/07/12 1402/07/13
7052060 مناقصه اجرای عملیات لایروبی رودخانه خشک در محدوده استان فارس 1402/06/27 1402/06/28
6939688 مناقصه عملیات اصلاح لوله گذاری و جداول دفع ابهای سطحی استان فارس 1402/06/01 1402/06/04
6939684 مناقصه عملیات لایروبی رودخانه خشک استان فارس 1402/06/01 1402/06/04
6939683 مناقصه عملیات پشتیبان حفظ و نگهداری فضای سبز استان فارس 1402/06/01 1402/06/07
6925805 مناقصه عملیات زیرسازی و تک لبه گذاری ادامه بلوار استان فارس 1402/05/29 1402/05/30
6823787 مناقصه عملیات مناسب سازی جلو مساجد و معابر استان فارس 1402/04/31 1402/05/03
6823785 مناقصه عملیات ترمیم جداول تک لبه کانیوا استان فارس 1402/04/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 50