مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی و تجاری 1398/10/10 1398/10/12
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی و تجاری 1398/10/03 1398/10/12
واگذاری عملیات احداث و تکمیل ساختمان اداری 1398/07/28 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل ساختمان اداری 1398/07/21 1398/07/28
عملیات احداث و تکمیل ساختمان 1398/07/20 1398/07/28
خرید آسفالت توپکا 12-0 1398/03/28 1398/03/29
خرید آسفالت توپکا 12-0 مطابق با مشخصات 156 m آشتو و نشریه 101 1398/03/22 1398/03/29
اصلاحیه آگهی ساخت گنبد 8 متری، اتاق مخصوص و ستون دائمی و سکوی رصدخانه 1398/03/12 1398/03/11
ساخت گنبد 8 متری، اتاق مخصوص و ستون دائمی و سکوی رصدخانه 1398/03/04 1398/03/05
خدمات احداث دیواره سنگی 1398/03/04 1398/03/05
صفحه 1 از 9