مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مدرسه 3و9و15 کلاسه 1397/11/30 1397/12/05
احداث مرکز تحقیقاتی پژوهشگاه 1397/11/28 رجوع به آگهی
احداث دبستان 1397/11/23 رجوع به آگهی
تکمیل مقاوم سازی و تکمیل آموزشگاه 1397/11/23 1397/11/28
تهیه، حمل و اجرای عایق پیش ساخته رطوبتی بام سطوح استان و تهیه و اجرای آسفالت محوطه مدارس و ... 1397/11/16 1397/11/18
احداث دبستان ـ تکمیل آموزشگاه ـ تکمیل هنرستان و تکمیل دبیرستان و .... 1397/11/15 1397/11/23
احداث دبستان 1397/11/15 1397/11/23
احداث دبستان، تکمیل هنرستان، تکمیل دبیرستان و ... 1397/11/15 1397/11/23
تکمیل هنرستان 12 کلاسه 1397/11/15 1397/11/23
واگذاری احداث دبستان 1397/11/15 1397/11/23
صفحه 1 از 56