مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تجهیزات تبلت دانش آموزی 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه تکمیل مدراس و احداث سرویس 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه خرید تجهیزات هنرستان ها و گرمایشی و اداری کلاسی و هوشمند سازی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات هنرستان ها و گرمایشی و اداری کلاسی و هوشمند سازی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه -احداث سرویس -خرید حمل و نصب سرویس های بهداشتی 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه - تکمیل سالن ورزشی - احداث سرویس 10 چشمه بتنی مدرسه - خرید، حمل و نصب سرویس های بهداشتی پیش ساخته بتنی 1400/10/01 1400/10/02
مناقصه خرید تجهیزات کلاسی / اداری / تبلت دانش آموزی 1400/09/22 1400/09/22
مناقصه خرید تجهیزات کلاسی / اداری - میز و صندلی معلم (سری) به تعداد 50 سری - مبل اداری به تعداد 50 دستگاه - و ... سایراطلاعات و جزئیات در اصل اگهی 1400/09/20 1400/09/22
مناقصه تکمیل مدرسه - تکمیل سالن ورزشی - احداث مدارس 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه - تکمیل سالن ورزشی - احداث مدارس 1400/08/27 1400/09/04
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه - فونداسیون ساختمان آموزشی 12 کلاسه 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات کلاسی / اداری 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات کلاسی / اداری 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مدارس-تکمیل سالن ورزشی -تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مدارس -تکمیل سالن -تکمیل مدارس 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مدرسه یک کلاسه و دو کلاسه 1400/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مدارس 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه احداث سرویس بهداشتی 1400/06/08 1400/06/14
مناقصه احداث سرویس بهداشتی 1400/05/17 1400/05/19
مناقصه احداث سرویس بهداشتی 1400/05/16 1400/05/19
صفحه 1 از 46