مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5974778 مناقصه احداث مدرسه - ایزوبام مدارس سطح استان 1401/09/02 1401/09/08
5943985 مناقصه واگذاری تکمیل مدارس 2 کلاسه- احداث ساختمان 2 کلاسه 1401/08/23 1401/08/29
5806838 مناقصه خرید تجهیزات اداری و کلاسی و کمک آموزشی و هوشمند سازی و هنرستانی 1401/07/26 1401/08/04
5754848 مناقصه واگذاری تکمیل مدارس 2 کلاسه- ایزوبام مدارس- تکمیل استخر دانش آموزی 1401/07/12 1401/07/19
5631791 مناقصه تکمیل مدارس 2 کلاسه - تکمیل استخر دانش اموزی - تهیه و اجرای ایزوگام مدارس سطح شهر 1401/06/07 1401/06/09
5537108 مناقصه تکمیل و احداث مدارس - تکمیل استخر 1401/05/10 1401/05/13
5530876 مناقصه تکمیل مدارس 2 کلاسه - احداث مدارس یک کلاسه - تکمیل استخر دانش آموزی - تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1401/05/09 1401/05/13
5425797 مناقصه تکمیل مدارس - احداث مدارس یک کلاسه - تهیه و اجرای آسفالت محوطه مدارس سطح استان - تکمیل استخر 1401/04/11 1401/04/13
5392704 مناقصه تکمیل مدرسه 1401/04/04 1401/04/08
5333484 مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه - تکمیل مدرسه کودکان استثنایی (اوتیسم) 1401/03/22 1401/03/25
5305711 مناقصه تکمیل مدارس - احداث مدرسه - احداث سرویس بهداشتی 1401/03/17 1401/03/19
5302633 مناقصه تکمیل مدارس 2 کلاسه روستاها - احداث مدرسه 3 کلاسه 1401/03/16 1401/03/19
5250112 مناقصه تجهیزات در قالب دو دسته (تجهیزات اداری/کلاسی و تجهیزات گرمایشی) 1401/03/05 1401/03/08
5249426 مناقصه خرید تجهیزات اداری و کلاسی و گرمایشی 1401/03/04 1401/03/08
5242196 مناقصه تکمیل مدرسه - حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه 1401/03/03 1401/03/09
5209972 مناقصه خرید تجهیزات هنرستان ها و اداری و کلاسی و هوشمند سازی 1401/02/25 1401/02/28
5206334 مناقصه خرید تجهیزات هنرستان ها و اداری و کلاسی و هوشمند سازی 1401/02/24 1401/02/28
5204411 مناقصه واگذاری تکمیل مدرسه 15 کلاسه 1401/02/24 1401/02/27
5182243 مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه - تکمیل مدرسه 3 کلاسه - هنرستان 150 نفره 1401/02/20 1401/02/25
5181172 مناقصه احداث هنرستان 150 نفره 1401/02/20 1401/02/25
صفحه 1 از 48