مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تامین 130 نفر نیروی انسانی نگهبانی (انتظامات ) 1396/12/24 1397/01/08
واگذاری تامین 130 نفر نیروی انسانی نگهبانی (انتظامات ) 1396/12/23 1397/01/08
تامین 185 نفر نیروی انسانی (اداری- خدماتی) قطار شهری 1396/12/06 1396/12/10
واگذاری تامین 130 نفر نیروی انسانی نگهبانی (انتظامات ) 1396/12/06 1396/12/10
واگذاری تامین 130 نفر نیروی انسانی نگهبانی انتظامات سازمان قطار شهری 1396/12/05 1396/12/10
تامین 185 نفر نیروی انسانی (اداری- خدماتی) قطار شهری 1396/12/05 1396/12/10
واگذاری انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزنها و ابنیه فنی مسیر 1396/09/25 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزنها و ابنیه فنی مسیر 1396/09/23 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تامین و نصب شیشه های اطراف آسانسور با اتصالات مورد نیاز جهت ایستگاه ها 1396/08/06 1396/08/11
واگذاری عملیات تامین و نصب شیشه های اطراف آسانسور با اتصالات مورد نیاز جهت ایستگاه ها 1396/08/04 1396/08/11
صفحه 1 از 29