مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث ایستگاه موقت آب شیرین کن خود بصورت epcc 1391/09/11 1391/09/13
واگذاری پروژه انجام عملیات ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی پست 1391/09/08 1391/09/12
واگذاری احداث ایستگاه موقت آب شیرین کن بصورت epcc 1391/08/30 1391/09/07
واگذاری احداث ایستگاه موقت آب شیرین کن خود بصورت epcc 1391/08/29 1391/09/07
واگذاری پروژه اجرای عملیات ساختمانی کالکتور gis 1391/08/27 1391/08/30
واگذاری پروژه انجام عملیات ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی پست های ss2ss&4 فاز دوم 1391/08/25 1391/08/30
واگذاری پروژه انجام عملیات ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی پست 1391/08/24 1391/08/30
واگذاری احداث فازهای 3-2-1 واحد جداسازی و هوای صنعتی 1391/08/22 1391/08/24
خرید انواع میلگرد 1391/08/21 1391/08/25
واگذاری خرید انواع میلگرد به میزان تقریبی 10000 تن جهت اجرای پروژه 1391/08/20 1391/08/25
صفحه 11 از 25