مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات نگهبانی 1397/03/07 1397/03/09
واگذاری انجام خدمات نگهبانی خود 1397/03/06 1397/03/09
واگذاری انجام خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی خود 1396/11/05 1396/11/08
انجام خدمات تامین و راهبری خودرو 1396/11/05 1396/11/08
انجام خدمات تامین و راهبری خودرو 1396/11/04 1396/11/08
واگذاری انجام خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی خود 1396/11/04 1396/11/08
(فراخوان ارزیابی کیفی)انجام خدمات تنظیفات، نگهداری فضای سبز، تخلیه فاضلاب و آب رسانی 1396/06/06 1396/06/09
انجام خدمات تنظیفات، نگهداری فضای سبز، تخلیه فاضلاب و آب رسانی 1396/06/05 1396/06/09
واگذاری عملیات ساخت و اجرای سازه دیوار 1396/02/06 1396/02/10
واگذاری عملیات ساخت و اجرای سازه دیوار حائل 1396/02/03 1396/02/10
صفحه 2 از 25