مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوله و اتصالات واحد آفسایت 1395/05/27 1395/05/31
عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پروژه خط 132 کیلوولت 1395/05/26 1395/05/30
عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پروژه خط 400 کیلو ولت 1395/05/26 1395/05/30
خرید لوله و اتصالات 1395/05/26 1395/05/31
عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پروژه خط 132 کیلوولت 1395/05/25 1395/05/30
واگذاری عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پروژه خط 400 کیلو ولت 1395/05/25 1395/05/30
تهیه، تامین و اجرای خط لوله GRE 1395/05/18 1395/05/21
پروژه تهیه، تامین و اجرای خط لوله GRE 1395/05/17 1395/05/21
واگذاری انجام امور تعمیرات و نگهداری بصورت روزمره و اضطراری و پیشگیرانه در مجموعه آفسایت و نیروگاه خ 1394/11/05 1394/11/08
واگذاری انجام امور تعمیرات و نگهداری بصورت روزمره و اضطراری و پیشگیرانه 1394/11/04 1394/11/08
صفحه 4 از 25