مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری فضای سبز 1394/04/31 1394/05/07
واگذاری نگهداری فضای سبز 1394/04/30 1394/05/07
واگذاری تهیه و تامین و نصب قفسه 1394/03/21 1394/03/23
واگذاری تهیه و تامین و نصب قفسه 1394/03/20 1394/03/23
واگذاری انجام امور تعمیرات و نگهداری بصورت روزمره و اضطراری و پیشگیرانه 1393/09/29 1393/10/04
واگذاری انجام امور تعمیرات و نگهداری 1393/09/27 1393/10/04
واگذاری انجام خدمات تامین و راهبری خودرو 1393/09/26 1393/10/03
واگذاری انجام خدمات تامین و راهبری خودرو خود 1393/09/25 1393/10/03
واگذاری انجام امور نگهبانی و حراست خود 1393/09/18 1393/09/23
واگذاری انجام خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی خود 1393/09/18 1393/09/23
صفحه 6 از 25