مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات نگهبانی 1394/10/03 1394/10/09
واگذاری انجام خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی 1394/10/03 1394/10/09
واگذاری انجام خدمات تامین و راهبری خودرو 1394/10/03 1394/10/09
واگذاری خدمات بازرسی کالا و قطعات 1394/06/19 1394/06/24
واگذاری خدمات بازرسی کالا و قطعات 1394/06/18 1394/06/24
واگذاری نگهداری فضای سبز 1394/04/31 1394/05/07
واگذاری نگهداری فضای سبز 1394/04/30 1394/05/07
واگذاری تهیه و تامین و نصب قفسه 1394/03/21 1394/03/23
واگذاری تهیه و تامین و نصب قفسه 1394/03/20 1394/03/23
واگذاری انجام امور تعمیرات و نگهداری بصورت روزمره و اضطراری و پیشگیرانه 1393/09/29 1393/10/04
صفحه 6 از 26