مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی خود 1393/09/17 1393/09/23
واگذاری انجام خدمات تامین و راهبری خودرو خود 1393/08/06 1393/08/11
واگذاری انجام خدمات تامین و راهبری 1393/08/05 1393/08/11
واگذاری انجام امور تعمیرات و نگهداری بصورت روزمره و اضطراری و پیشگیرانه در مجموعه 1393/06/23 1393/06/27
واگذاری انجام امور تعمیرات و نگهداری بصورت روزمره و اضطراری و پیشگیرانه در مجموعه آفسایت 1393/06/22 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات بهره برداری نیروگاه 1393/04/24 1393/04/26
واگذاری انجام خدمات بهره برداری نیروگاه 1393/04/23 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات اداری 1392/10/04 1392/10/08
واگذاری انجام خدمات اداری 1392/10/03 1392/10/08
واگذاری انجام خدمات اداری 1392/09/09 1392/09/11
صفحه 7 از 25