مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور تعمیرات و نگهداری بهره برداری و کارهای پروژه ای بصورت روزمره اضطراری 1392/07/07 1392/07/10
واگذاری انجام امور تعمیرات و نگهداری بهره برداری و کارهای پروژه ای بصورت روزمره اضطراری 1392/07/06 1392/07/10
واگذاری انجام خدمات اداری 1392/07/06 1392/07/09
واگذاری انجام خدمات اداری 1392/03/22 1392/03/27
واگذاری انجام خدمات اداری 1392/03/21 1392/03/27
واگذاری انجام خدمات تامین و راهبری خودرو 1392/02/19 1392/02/24
واگذاری انجام خدمات تامین و راهبری خودرو شرکت 1392/02/18 1392/02/24
واگذاری احداث ایستگاه موقت آب شیرین کن خود بصورت epc 1391/11/07 1391/11/12
واگذاری احداث ایستگاه موقت آب شیرین کن خود بصورت epc 1391/11/05 1391/11/12
واگذاری پروژه اجرای خط گاز 40 اینچ از 3 igat تا ایستگاه اصلی تقلیل فشار گاز 1391/10/25 1391/11/02
صفحه 9 از 26