مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات اجرائیات، سد معبر، بایگانی، تایپ و اسکن، نگهبانی و موتوری 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه واگذاری خدمات اجراییات و نگهبانی و تایپ و اسکن 1400/10/19 1400/10/27
مناقصه واگذاری امور حفظ و نگهداری و بهسازی فضای سبز 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری امور حفظ و نگهداری و بهسازی فضای سبز بصورت مدیریت پیمان 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه واگذاری امور خدمات شهر و تنظیفات شهرداری 1400/10/13 1400/10/13
مناقصه واگذاری امور خمات شهر و تنظیفات 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مربوط به جمع آوری زباله و تنظیفات منطقه A بصورت حجمی 1400/10/05 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به جمع آوری زباله و تنظیفات 1400/10/05 1400/10/13
مناقصه واگذاری امور حفظ و نگهداری و بهسازی فضای سبز 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری و بهسازی فضای سبز به صورت مدیریت پیمان 1400/09/22 1400/09/29
مناقصه واگذاری امور حفظ و نگهداری و بهسازی فضای سبز 1400/09/21 1400/09/29
مناقصه انجام پروژه تهیه و اجرای موزائیک فرش پیاده رو استاندارد 1400/09/18 1400/09/18
مناقصه - انجام پروژه تهیه و اجرای موزائیک فرش پیاده رو استاندارد 1400/09/11 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تهیه و اجرای موزاییک فرش پیاده رو ضلع شرقی بلوار امام خمینی (ره) 1400/09/10 1400/09/18
مناقصه واگذاری انجام پروژه تهیه و اجرای روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر 1400/09/06 1400/09/07
مناقصه تهیه و اجرای لوله ۱۲۰۰ میلی متری به صورت تمام کار 1400/09/06 1400/09/07
مناقصه تهیه و اجرای لوله ۱۲۰۰ میلی متری 1400/08/30 1400/09/07
مناقصه واگذاری انجام پروژه تهیه و اجرای روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر 1400/08/29 1400/09/07
مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری (لوله 1200 میلی متری) 1400/08/29 1400/09/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدمناقصه تهیه و اجرای روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر 1400/08/29 1400/09/07
صفحه 1 از 39