مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5804394 مناقصه اجاره جایگاه سی ان 1401/07/25 1401/07/20
5767202 مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی 1401/07/17 رجوع به آگهی
5765924 مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی 1401/07/17 1401/07/20
5565416 مناقصه واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی 1401/05/18 1401/05/19
5551805 مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی 1401/05/11 رجوع به آگهی
5550092 مناقصه اجاره جایگاه سی ان 1401/05/11 1401/05/19
5446447 مناقصه خرید لوازم یدکی و قطعات اتوبوس 1401/04/16 1401/04/18
5443466 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم یدکی و قطعات اتوبوس 1401/04/15 1401/04/18
5439674 مناقصه خرید لوازم یدکی و قطعات اتوبوس 1401/04/14 1401/04/18
5367940 مناقصه خرید لوازم یدکی و قطعات اتوبوس 1401/03/28 1401/03/29
5361703 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم یدکی و قطعات اتوبوس 1401/03/25 1401/03/29
5360939 مناقصه خرید لوازم یدکی و قطعات اتوبوس 1401/03/25 1401/03/29
5303501 مناقصه انجام پروژه اجرای موزائیک فرش 40*40 سانتی متری 1401/03/16 1401/03/17
5264355 مناقصه انجام پروژه اجرای موزائیک فرش 1401/03/09 1401/03/17
5263756 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای موزاییک 40در 40 سانتیمتری رفوژ بلوار چمران مرودشت 1401/03/09 1401/03/17
5248614 مناقصه تهیه و حمل بیس خاکی 1401/03/04 1401/03/07
5223821 مناقصه تهیه و حمل بیس خاکی 1401/02/28 1401/03/07
5222163 مناقصه تهیه و حمل بیس خاکی 1401/02/28 1401/03/07
5198997 مناقصه انجام پروژه تهیه و اجرای آسفالت معابر 1401/02/21 1401/02/29
5196648 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای آسفالت معابر 1401/02/21 1401/02/29
صفحه 1 از 41