کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7364041 مناقصه اجاره سه ردیف از جایگاه های CNG استان فارس 1402/09/02 1402/09/04
7312166 مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی استان فارس 1402/08/27 رجوع به آگهی
7312165 مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی استان فارس 1402/08/27 رجوع به آگهی
7312161 مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی استان فارس 1402/08/27 رجوع به آگهی
7310449 مناقصه اجاره جایگاه های CNG استان فارس 1402/08/25 1402/09/04
7310427 مناقصه اجاره جایگاه های CNG استان فارس 1402/08/25 1402/09/04
7295256 مناقصه خرید بیس خاکی با حمل استان فارس 1402/08/21 رجوع به آگهی
7273856 مناقصه خرید بیس خاکی با حمل استان فارس 1402/08/15 1402/08/22
7268599 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید بیس خاکی با حمل استان فارس 1402/08/14 1402/08/22
7208962 مناقصه خرید بیس خاکی با حمل استان فارس 1402/07/26 رجوع به آگهی
7186713 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بیس خاکی استان فارس 1402/07/19 1402/07/27
7185690 مناقصه خرید بیس خاکی با حمل استان فارس 1402/07/19 1402/07/27
6991319 مناقصه طراحی ، اجرا ، راه اندازی و بهره برداری از شبکه فیبر نوری استان فارس 1402/06/12 1402/06/29
6969965 مناقصه خرید لوله 2000 میلی متر بتنی استان فارس 1402/06/06 1402/06/07
6933591 مناقصه خرید لوله 2000 میلی متر بتنی استان فارس 1402/05/30 1402/06/07
6933204 مناقصه خرید لوله دوهزار میلیمتری(مرحله دوم) استان فارس 1402/05/30 1402/06/07
6912175 مناقصه سرمایه گذاری اجرای شبکه پروژه فیبر نوری استان فارس 1402/05/24 رجوع به آگهی
6862548 مناقصه خرید لوله 2000 میلی متر بتنی استان فارس 1402/05/10 1402/05/11
6838583 مناقصه خرید لوله بتنی استان فارس 1402/05/03 1402/05/11
6837699 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید لوله دوهزار میلیمتری استان فارس 1402/05/03 1402/05/11
صفحه 1 از 45