مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
جمع آوری زباله و تنظیف سطح شهر 1397/06/01 رجوع به آگهی
نگهداری و بهسازی فضای سبز شهر 1397/06/01 رجوع به آگهی
جمع آوری زباله و تنظیف سطح شهر منطقه 1397/05/24 رجوع به آگهی
نگهداری و بهسازی فضای سبز شهر 1397/05/24 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز - به صورت حجمی 1397/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه A 1397/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز 1397/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز منطقه B شهر مرودشت به صورت حجمی 1397/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز 1397/05/09 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز - به صورت حجمی 1397/05/09 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 52