مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به جمع آوری زباله و تنظیف سطح شهر (منطقه B و A) به صورت حجمی 1398/08/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به جمع آوری زباله و تنظیف سطح شهر (منطقه B و A) به صورت حجمی 1398/08/08 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی دوائر مختلف شهرداری 1398/07/28 رجوع به آگهی
ابطال مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی دوائر مختلف شهرداری 1398/07/20 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات اجرائیات و سد معبر و پلیس ساختمانی و نگهبانی اماکن شهرداری 1398/07/18 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات موتوری شهرداری را در قالب حجمی 1398/07/18 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات موتوری شهرداری را در قالب حجمی 1398/07/11 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات اجرائیات و سد معبر و پلیس ساختمانی در قالب حجمی 1398/07/11 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی دوائر مختلف 1398/07/11 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به جمع آوری زباله و تنظیف سطح شهر (منطقه A.B) به صورت حجمی 1398/07/03 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 58