مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نظافت و پشتیبانی 1398/04/04 رجوع به آگهی
کالاهای/ خدمات خدمات نظافت و پشتیبانی 1398/04/03 1398/04/10
کالاهای/ خدمات خدمات نظافت و پشتیبانی 1398/04/01 1398/04/10
خدمات نظافت و پشتیبانی 1398/02/30 1398/03/09
چاپ قبوض تلفن همراه 1388/04/20 1388/05/04
چاپ قبوض تلفن همراه 1388/04/20 1388/05/04
واگذاری چاپ قبوض تلفن همراه و ثابت 1388/03/25 1388/04/10
واگذاری امور نظافت و باربری 1388/01/26 1388/02/10
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1387/11/15 1387/12/01
واگذاری تخریب و بازسازی ساختمان پست 1387/11/12 1387/11/27
صفحه 1 از 3