مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید مواد اولیه طبخ و توزیع غذای کارکنان 1397/09/25 رجوع به آگهی
آماده سازی, باطله برداری و استخراج معادن 1397/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات آماده سازی، راهسازی، باطله برداری و استخراج معادن 1397/09/11 1397/09/14
خرید مواد اولیه و طبخ توزیع غذای کارکنان 1397/09/11 رجوع به آگهی
خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان 1397/09/08 1397/09/19
خرید سنگ سیلیس 1397/08/30 1397/09/10
حمل مواد اولیه شامل سنگ سیلیس، سنگ گچ و سنگ آهن از معادن 1397/08/19 رجوع به آگهی
خرید یکصد هزار تن سنگ سیلیس 1397/08/13 رجوع به آگهی
آماده سازی، باطله برداری، راهسازی، استخراج و حمل سنگ آهک مارنی، مارن، سنگ گچ، سنگ آهک و هر نوع سنگ م... 1397/07/17 رجوع به آگهی
آماده سازی، باطله برداری و استخراج معادن کارخانه 1397/07/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30