مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور نظافتی و خدماتی ، نگهداری فضای سبز ، امور آبدارخانه ، حفاظتی، خدماتی و سرایداری 1399/08/14 رجوع به آگهی
احداث کانال های آبیاری عمومی 1399/05/05 رجوع به آگهی
انجام پروژه بهسازی کانال های عمومی و انهار سنتی 1399/03/26 رجوع به آگهی
انجام پروژه بهسازی کانال های عمومی و انهار سنتی 1399/03/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و لایروبی قنوات شهرستان تبریز 1399/02/21 1399/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال آبیاری عمومی نهر دئیرمان شهرستان هوراند 1398/11/19 1398/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه احداث کانال آبیاری عمومی نهر ترک شهرستان میانه 1398/11/12 1398/11/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه احداث کانال آبیاری عمومی نهر سنتی یونجالیق شهرستان هوراند 1398/11/12 1398/11/15
احداث کانال آبیاری عمومی 1398/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال آبیاری عمومی نهر ذاکر کندی شهرستان چاراویماق 1398/10/04 1398/10/10
صفحه 1 از 7