مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بخش خدمات شهری و فضای سبز، عمران و اداری به صورت حجمی 1398/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری بخش خدمات شهری و فضای سبز، عمران و اداری به صورت حجمی 1398/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری بخش خدمات شهری و فضای سبز، عمران و اداری 1398/10/09 رجوع به آگهی
واگذاری بخش خدمات شهری و فضای سبز، عمران و اداری به صورت حجمی 1397/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری بخش خدمات شهری و فضای سبز، عمران و اداری به صورت حجمی 1397/10/24 رجوع به آگهی
اجرای آسفالت معابر شهر 1397/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری و فضای سبز جهت سال 97 به بخش خصوصی 1396/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری و فضای سبز 1396/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری و فضای سبز 1396/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری و فضای سبز 1396/10/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7