مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید یک دستگاه مخزن حمل و پرس پسماند جهت نصب بر روی شاسی کامیون بنز LKWH۱۹۲۴ 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری 1400/09/09 1400/09/18
مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری (جمع اوری، حمل و دفن انواع زباله، نظافت و شست و شوی کلیه معابر و میادین، رسیدگی به جداول و کانال های سطح شهر، جمع آوری و حمل نخاله ها) 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری 1400/09/01 1400/09/18
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل اسکلت بتنی ساختمان اداری شهرداری 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل اسکلت بتنی ساختمان اداری 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری (جمع اوری، حمل و دفن انواع زباله، نظافت و شست و شوی کلیه معابر و میادین، رسیدگی به جداول و کانال های سطح شهر، جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر نی ریز و...) 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل اسکلت بتنی ساختمان اداری 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری (جمع اوری، حمل و دفن انواع زباله، نظافت و شست و شوی کلیه معابر و میادین، رسیدگی به جداول و کانال های سطح شهر، جمع آوری و حمل نخاله ها) 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه های عرانی تکمیل اسکلت بتنی ساختمان اداری 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه - اجرای عملیات سنگ فرش سواره رو و پیاده رو و - خرید سنگ کیوبیک جهت سنگ فرش (گرانیت مشکی) - تامین مصالح و اجرای محوطه سازی و سنگ فرش فاز یک بوستان SPR 1400/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه سنگ فرش سواره رو و پیاده رو 1400/03/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17