مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حفظ و نگهداری و احداث و توسعه فضای سبز شهری 1397/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری و احداث توسعه فضای سبز 1397/06/25 1397/07/11
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری و احداث توسعه فضای سبز 1397/06/11 1397/06/21
واگذاری حفظ و نگهداری و احداث توسعه فضای سبز شهری 1397/06/04 1397/06/21
واگذاری امور خدمات شهر 1397/05/10 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهر 1397/05/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهر شهرداری 1397/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهر شهرداری 1397/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری امورات مربوط به خدمات شهری 1397/04/03 رجوع به آگهی
اجرای عملیات جدول گذاری, کانیو و تک لبه گذاری سطح شهر 1397/03/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26