مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
لایروبی چاههای کمکی اب در شهرک صنعتی و تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع گاز داخلی فاز 34 هکت... 1398/10/03 1398/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع گاز داخل... 1398/08/27 1398/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای لایروبی چاه های کمکی آب در شهرک صنعتی شهرکرد 1398/08/27 1398/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای توسعه خوشه خاتم شیخ شبان چهارمحال وبختیاری-تجدید شده 1398/08/27 1398/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای زیرسازی،روسازی و آسفالت، جدول گذاری و اجرای شبکه توزیع آ... 1398/08/27 1398/08/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای زیرسازی،جدول گذاری، اجرای کانا... 1398/08/27 1398/08/30
تهیه مصالح و اجرای زیرسازی، روسازی و آسفالت، جدول گذاری و اجرای شبکه توزیع آب - لایروبی چاه های کم... 1398/08/26 1398/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای لایروبی چاه های کمکی آب در شهرک صنعتی شهرکرد 1398/08/04 1398/08/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای لایروبی چاه های کمکی آب در شهرک صنعتی شهرکرد 1398/08/04 1398/08/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای لایروبی چاه های کمکی آب در شهرک صنعتی شهرکرد 1398/08/04 1398/08/06
صفحه 1 از 18