مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه اجرای جدولگذاری و کف پوش گذاری مسکن مهر 1398/10/09 رجوع به آگهی
اجرای جدولگذاری و کف پوش گذاری 1398/10/08 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه سوخت cng با برند safe 1398/10/04 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه سوخت CNG 1398/09/23 1398/09/29
واگذاری پروژه اجرای کانال دفع آبهای سطحی 1398/09/11 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه سوخت CNG برند safe بصورت اجاره 1398/09/03 1398/09/13
واگذاری پروژه اجرای کانال دفع آبهای سطحی 1398/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه اجرای کانال دفع آبهای سطحی شهر 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از خدمات شهری خود 1398/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از جایگاه سوخت cng 1398/03/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8